Arménský Dům


Vážení současní i budoucí přátelé!
Občanské sdružení Arménský Dum Vás tímto srdečně zve mezi nás do Klubu přátel Arcachu.

Klub přátel Arcachu je sdružení osob, které se zajímá o Náhorní Karabach, jeho kulturu, historii i současnost a chtějí pomoci Arcachu rozvíjet se. Aktivity Klubu přátel Arcachu zaštiťuje Občanské sdružení Arménský Dům.

Primárním cílem Klubu přátel Arcachu je vytvořit v České republice široké povědomí o Náhorním Karabachu, jeho kultuře, historii i současnosti, a to jak pořádáním kulturních a společenských akcí, tak i svou informační činností. Ve svých řadách sdružuje všechny, kdo se zajímají o Náhorní Karabach a kteří tímto chtějí přispět k rozvoji této země. Členství v tomto klubu umožňuje svým členům účastnit se i veškerých dalších "arménských" akcí, získávat informace a podílet se na "arménském" dění v České republice. Klub svojí činností podporuje rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Náhorním Karabachem, a to zejména v oblasti cestování, při realizaci rozvojových a humanitárních projektů a taktéž ve sféře podnikání.

Հարգելի ներկայիս եւ ապագա բարեկամներ!

«Հայկական Տուն» ՀԿ, ի սրտե հրավիրում է Ձեզ` դառնալ «Արցախի բարեկամներ» ակումբի անդամ, որի հիմնական նպատակն է Չեխիայի Հանրապետությունում ընդլայնել տեղեկացվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի, պատմության եւ ներկայի մասին: Մանրամասների համար խնդրում ենք գրել է.մաիլ հասցեով nairi@nairi.cz