Arménský Dům


 Občanské sdružení  Arménský Dům

V únoru 2002 vznikla v České republice nevládní a nezisková organizace Občanské sdružení Arménský Dům (OSAD).

Kdo jsme

Jsme nevládní, neziskovou organizací občanů ČR a cizích státních příslušníků, která vznikla dne 28.02.2002 a mezi jejíž základní činnosti patří integrace Arménů do české společnosti a napomáhání všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou. Sdružujeme své členy na základě jejich společného zájmu.

Jsme registrováni Ministerstvem vnitra České republiky jako organizace Občanské sdružení Arménský dům pod č.j. VS/1-1/49587/02-R.

Naše cíle

Primárním cílem naší činnosti je zaměření k napomáhání všestranného rozvoje styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou a k vybudování kulturně informačního klubového centra. Toto centrum by formou besed, kulturních pořadů, výstav, filmových a hudebních přehlídek, informační a konzultační činnosti a neformálních kontaktů svým členům a široké veřejnosti zprostředkovalo poznání všech oblastí života arménského národa a jeho kulturně-historického dědictví, a tím zároveň přispělo k úspěšné integraci Arménů v České republice.

Naše aktivity

  • nakladatelská a vydavatelská činnost
  • provoz klubového centra
  • pořádání klubových setkání, koncertů, výstav a podobných akcí
  • osvětová činnost
  • organizace seminářů a školení
  • organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v tuzemsku
  • organizování pomoci menšinám
  • sociální poradenství
  • organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • podpora a provozování chráněných dílen, vč. zajišťování prodeje výrobků z těchto dílen v tuzemsku a v zahraničí.

 


Organizační struktura

Mezi základní orgány občanského sdružení Arménský Dům patří:

Rada sružení
Valná hromada
Revizní komise

Statutární zástupce sdružení je:
Eduard Sarkisjan