Arménský Dům


Týden památky genocidy Arménů 1915

Akce, která je věnována památce obětí arménské genocidy spáchané Turky v Osmanské říši 1915. Výročí této genocidy se letos vskutku ojediněle propojuje s dalším významným datem, což je Velikonoční neděle a nejen Arménská církev vidí v tomto vzácném propojení druh božské prozřetelnosti, protože Velikonoce symbolizují vítězství dobra nad zlem a existence dnešní arménské populace je tak trochu zázrakem - přímým ztotožněním křesťanského symbolu síly vzkříšení. Pokud půjdete v tento den do kostela, připojte, prosím, krátkou modlitbu za spásu všech nevinných obětí této genocidy a pokud zůstanete doma, tak zkuste zapálit alespoň malou svíci.

Cílem akce je připomenout památku 1 500 000 nevinných obětí těm, kteří zapomněli a říci o tom všem, kdo o tom doposud nevěděli.


Připojte se k naší akci a nechte krátký vzkaz.

Datum: 20.04.2011

Vložil: Občanské sdružení Arménský Dům

Titulek: Modlíme se za obětí.

Vyjadřujeme svoji soustrast s našími arménskými spoluobčany k tomuto tragickému dnu genocidy Arménů a litujeme, že Česká republika dodnes neodsoudila tento nelidský zločin zpachaném Turky v Osmanské říší. Modlíme se za obětí.

—————

Datum: 20.04.2011

Vložil: Varuzhan Martirosyan

Titulek: ARM GENOCID

XNDRANQ: EKEQ APRILI 24IN BOLORS MER NKARNER@ POXENQ EV CEXASPANUTYAN NKARNER DNENQ!!!!
AMBOXJ ASHXARHIN APACUCELU VOR MENQ MER ANCYAL@ CHENQ MORACEL,,,, MENQ HARGUM ENQ MER NAXNINERI VAR HISHATAK@
EV PAYQARELU ENQ ARDARUTYAN HAMAR!!!
XNDRUM EM SA UXXARKIR BOLOR @NKERNERIT,,,, BOLOR HAYER@ PETQ E MIANAN AYS GORCOXUTYAN@

20:06

—————

Datum: 07.06.2018

Vložil: AlbertIgnop

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate related is the central a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The men's prostate is located just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, in most cases really really irritating and inconvenient for that patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections from the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of forms of prostate infection. It is due to bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be due to trauma on the urinary tract or by infections originating from other parts from the body. A patient may go through testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal in the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to deal with the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine the sources of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some from the things you can do to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations each week will prevent prostate type of cancer.

3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef weekly will raise the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most critical measure to adopt to ensure a healthy prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to go for prostate examination one or more times per year.

—————

Datum: 20.04.2011

Vložil: Klára Bažantová (zositka@gmail.com)

Titulek: Nevyřčený příběh lidské historie

Jsem velice šťastná, že existuje iniciativa, jakou je Arménský dům. K Arménii mám blízký vztah, každoročně ji navštěvuji a vážím si odhodlání a hloubky očí arménského obyvatelstva, které ač v nelehké situaci, produkuje tolik krásy, kterou reflektuje láskou ke vzdělanosti a umění. Podporuji Vaši iniciativu, sama jsem několik konferencí a arménských večerů v Brně pořádala. Doufám, že budeme jednou spolupracovat a odkryjeme v ČR jeden z nevyřčených příběhů lidského svědomí - arménskou genocidu. Držím palce a stojím při Vás. S úctou K.

—————

Datum: 21.04.2011

Vložil: Michaela Bandi

Titulek: Zázrak

Jako bájný Fénix vstal arménský národ, když se mu z pár zrnek popela - 1/3 přeživší populace - podařilo znovu povstat a zplodit národ, jehož géniové obohacují kulturu celého světa.

—————

Datum: 23.04.2011

Vložil: 23.04.2011

Titulek: Aram Hakobyan

James Bryce
(British Viscount October 6, 1915, speech)
The massacres are the result of a policy which, as far as can be ascertained, has been entertained for some considerable time by the gang of unscrupulous adventurers who are now in possession of the Government of the Turkish Empire. They hesitated to put it in practice until they thought the favorable moment had come, and that moment seems to have arrived about the month of April. House of Lords, Hansard (5th series), Vol. XIX, 6 October 1915. Cols? I am sorry to say that such information has reached me from many quarters goes to show that the figure of 800,000 which the noble earl thought incredible as a possible total for those who have been destroyed since May last is, unfortunately, quite a possilbe number. That is because the proceedings taken have been so absolutely premeditated and systematic.

—————

Datum: 23.04.2011

Vložil: 23.04.2011

Titulek: Aram Hakobyan

Вместе зажжем свечу и воздадим молитву Всевышнему в память невинных жертв Геноцида.
Наш долг – добиться всеобщего осуждения этого преступления против человечества и почтить память его невинных жертв.

—————

Datum: 27.07.2011

Vložil: Edgar Minasjan

Titulek: Existujeme

Tolik smutku zažili dějiny našeho národa. Tolik slz prolili naši předkové. Krásná Arménská vysočina, prolita krvi nevinných lidí. Několik let rabování, znásilňování, týrání a vraždění zůstalo v zapomnění. GENOCIDA je zločin, zločin za který nebyl nikdo potrestán. Arménie jako první stát v dějinách, který uznal křesťanství své náboženství trpí za svou víru. Milí přátele otevřme oči a připomeňme světu, že tyranyje se trestá.

—————