Arménský Dům


Milí přátelé,
po více než 15 let se členové neziskového sdružení Arménký Dům, snaží vytvářet příznivé podmínky pro setkávání a přátelení krajanů jejích integrace do české společnosti a napomáhání všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou. V různých dobách přicházeli krajané do Europy z různých důvodů a také se z rozličných důvodů občas nemůžou do rodných míst vracet! K žádné podstatné změně nedošlo ani v dnešním světě. Vždy si v sobě neseme kus svého původního domova, na jehož základě stavíme domov nový. Vždy potěší mít možnost setkání a výměny zkušeností s krajany, kteří nám dokáží porozumět.

Buďte srdečně vítáni nejen na těchto webových stránkách, ale především na našich akcích. Jsou organizovány jak pro členy našeho sdružení, tak zároveň pro všechny arménské krajany, pro jejich přátele a přátele naší země.

Chcete-li přátelství s krajany podpořit, staňte se členy klubu Nairi. Žádné zvláštní povinnosti vám z toho nevyplývají, jen výhody: barevný tištěný čtvrtletník NAIRI, snížené vstupné na akcích a další překvapení během roku.

Co je pro to třeba udělat? Stačí zaplatit roční příspěvek 300 Kč za jednotlivce a 500 Kč za rodinu.   

Členstvím a zaplacením příspěvku získáte nejen výhody v podobě např. sníženého vstupného či nějaké dobroty zdarma, ale zároveň podpoříte naši krajanskou základnu i aktivity, které pro krajany připravujeme. Můžeme tak plánovat rezervaci lepších sálů, kvalitnější hudbu a v neposlední řadě i tisk čtvrtletního magazínu Nairi a provoz webových stránek www.nairi.cz.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky nebo prostřednictvím emailové adresy nairi@nairi.cz.


Čemu se věnujeme?

  • Humanitární a rozvojové pomoc v Arménii i v Arcachu
  • Nakladatelská a vydavatelská činnost
  • Pořádání klubových setkání, koncertů, výstav a podobných akcí
  • Osvětová činnost
  • Organizování pomoci menšinám
  • Sociální poradenství
  • Organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti, mládež a senioru
  • Podpora a provozování chráněných dílen, vč. zajišťování prodeje výrobků z těchto dílen v tuzemsku a v zahraničí.