Arménský Dům


MATENADARAN

09.05.2011 10:50

V této sekci chceme naše čtenáře postupně seznamovat s historickými poklady Arménie a na úvod jsme pro vás připravili na téma: Arménská muzea, článek o skutečném skvostu, kterým je Institut starých rukopisů "Matenadaran".

Institut starých rukopisů "Matenadaran" – je největší světovou sbírkou staroarménských rukopisů a uznávaným vědeckým institutem v Jerevanu, který byl založen v roce 1920. V jeho fondu je uloženo více než 116 tisíc rukopisů a fragmentů.

Matenadaran je institutem, v němž se uchovávají starobylé arménské rukopisy. Je postaven na úpatí Konakerského kopce a z dálky se pozorovateli jeví, jakoby tato stavba vyrůstala ze skály, protože leží ve výšce osmnácti metrů nad zemí. Hlavní fasáda  Matenadaranu je obrácena k městu, má strohou, lakonickou výzdobu, která svými architektonickými prvky spadá do 12. – 14. století. Před budovou stojí socha Mesropa Mastíce – zakladatele arménského písma, autorem sochy je G. Čubarjan. Po obou stranách hlavního vchodu stojí dalších šest soch, mezi nimiž jsou sochy slavného arménského kronikaře Movsesa Chorenaci a významného vědce Anania Širakaci. Statické kompozice bazaltových  soch propůjčují architektuře Matenadarana neopakovatelný chrakteristický ráz. Interiér Matenadaranu je vyzdoben sochami, keramikou, freskami a mozaikou a toto vše zde svou vkusnou kompozicí působí velice honosně a současně i prostě. Ve fondech Matenadaranu se uchovává a vědecky zkoumá více než sto šestnáct tisíc rukopisů a jejich fragmentů a tato sbírka se neustále rozrůstá o nové nálezy a taktéž koupě a dary z celého světa. Velká část rukopisů má koženou vazbu s těsnícími prvky,  část  z nich má vazbu pokrytu stříbrem a nejstarší z rukopisů se datuje na rok 1255.

Rukopisné pergameny jsou vyzdobeny miniaturami, které jsou samy o sobě řazeny mezi význačná výtvarná díla. Ve vědeckých laboratořích Matenadaranu se veškeré rukopisy podrobují podrobným expertízám a též je rukopisům věnována odborná péče pro možnost jejich dlouhodobého uchovávání, jako je jejich dezinfekce a restaurovaní, a též jejich fotodokumentace a jiné. V expozici výstavního sálu Matenadaranu lze spatřit unikátní ukázky starobylého arménského písemnictví – fragmenty pergamentů z 5. - 6. století, rukopisů  z  9., 10. a následujících století a taktéž kamenné fragmenty rukopisů nalezených v jeskyních. Chronologická posloupnost vystavených exponátů představuje celou historii národní kultury arménského písemnictví od doby svého vzniku až do 19. století.

-nairi-, foto: archiv

více na https://www.matenadaran.am/v2_2/

—————

Zpět