Arménský Dům


Kulturně-společenský magazín Nairi

01.04.2011 00:00

Naším důležitým posláním je prezentovat v České republice kulturu a tradice arménského národa a přispívat tak k vzájemnému sbližování a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a Armény.

Mezi naše prvořadé úkoly patří zajištění dostatečné informovanosti mezi českou veřejností o genocidě Arménů (během let 1915 až 1918 bylo v tehdejší Osmanské říši Turky vyvražděno neuvěřitelných 1,5 milionu Arménů) a prosazení návrhu na uznání genocidy Arménů parlamentem ČR.

Chceme se více soustředit na získání kvalitního zdroje k poskytování  korektních informací o republice Náhorní-Karabach.

Pomoc Arménům při jejich integraci v ČR.

 

—————

Zpět