Arménský Dům


Členství v Klubu přátel Arcachu

01.04.2011 00:00

Klub přátel Arcachu je sdružení osob, které se zajímá o Náhorní Karabach, jeho kulturu, historii i současnost a chtějí pomoci Arcachu rozvíjet se. Aktivity Klubu přátel Arcachu zaštiťuje Občanské sdružení Arménský Dům.

Primárním cílem Klubu přátel Arcachu je vytvořit v České republice široké povědomí o Náhorním Karabachu, jeho kultuře, historii i současnosti, a to jak pořádáním kulturních a společenských akcí, tak i svou informační činností. Ve svých řadách sdružuje všechny, kteří se zajímají o Náhorní Karabach a kteří tímto chtějí přispět k rozvoji této země. Členství v tomto klubu umožňuje svým členům účastnit se i veškerých dalších "arménských" akcí, získávat informace a podílet se na "arménském" dění v České republice. Klub svojí činností podporuje rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Náhorním Karabachem, a to zejména v oblasti cestování, při realizaci rozvojových a humanitárních projektů a taktéž ve sféře podnikání.

Proč se stát členem Klubu přátel Arcachu?

 • Pomůžete ohroženým dětem a osamělým seniorům v Náhorním Karabachu.
 • Pomůžete v rozvoji občanské společnosti a demokracie v Náhorním Karabachu.
 • Pomůžete v sociálně-ekonomickém rozvoji Náhorního Karabachu.
 • Pomůžete vytvořit v České republice široké povědomí o Náhorním Karabachu.

Jak budou použity členské příspěvky?

60 %  Humanitární a rozvojove projekty v Náhorním Karabachu
25 %  Na organizaci kulturně-společenských aktivit v České republici
15 %  Podpora projektů a rozvoj organizace

Jak se můžete stát členem Klubu přátel Arcachu a k čemu se tím zavazujete?

Členem Klubu přátel Arcachu se stanete po vyplnění přihlášky (stáhnout).* Po přihlášení Vám zašleme klubovou kartu s členským číslem. 

Z členství Vám vyplývá jediná povinnost: podporovat projekt Klubu přátel Arcachu, a to jedním či více z následujících způsobů:

 • dobrovolnou pomocí,
 • propagací projektu Klubu přátel Arcachu (mezi známými, na vlastních webových stránkách atd),
 • finančním darem,
 • poskytnutím zboží nebo služby ve svém oboru, které jsou nevyhnutné při přípravě a realizaci projektu a aktivit,
 • Umožněním zaměstnanecké sbírky ve své organizaci.

nebo Čestné členství:

Čestné členství se přiznává osobě, která je představitelem kulturního, společenského či politického života, nebo se významným způsobem zasadila o rozvoj a prosperitu občanského sdružení Arménský Dům.

Co můžeme členům Klubu přátel Arcachu nabídnout?

 • Pozvání na námi pořádané kulturně společenské akce
 • Uvedení jména či loga dárců na našich webových stránkách na stránkách magazínu Nairi, v Bulletinu Klubu přátel Arcachu a dalších klubových materiálech a při organizaci různých akcí.
 • Účast na realizaci rozvojových a humanitárních projektů
 • Zasílání výročních zpráv, informací o novinkách a činnostech (Bulletinu Klubu přátel Arcachu - čtyři ročně, fotografie...) pravidelné e-mailové novinky z Klubu přátel Arcachu
 • Asistenci a poradenství při cestě do Náhorního Karabachu
 • Zprostředkování ubytování a transportu v Arménii a Náhorním Karabachu
 • Adventní setkání členů klubu (prezentace výsledků a poděkování za uplynulý rok)
 • Odpočet daru z daní vystavením darovací smlouvy

Pokud pro své rozhodnutí potřebujete více informací,

využijte následující kontakt nairi.seznam@seznam.cz, tel.: 775 51 79 69

 

Přihláška do Klubu přátel Arcachu.doc (30,5 kB)

Děkujeme.

Na členství v Klubu přátel Arcachu není právní nárok. Občanské sdružení Arménský Dům si vyhrazuje právo na základě závažných důvodů člena Klubu přátel Arcachu vyloučit.

 

—————

Zpět