Arménský Dům


nase cil

Náším posláním je

prezentovat v České republice kulturu a tradice arménského národa, přispět k vzájemnému sbližování a kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a Armény.

zajistit dostatečnou informovanost české veřejnosti o genocidě Arménů (v Osmanské říše bylo vyvražděno kolem 1,5 milionu Arménů Turky během let 1915 až 1918) a prosazovat návrh na uznání genocidý Arménů parlamentem ČR.

poskytovat informace o historii a současnosti Nahorniho Karabachu (Artsakh)

pomoc Arménům při jejich integraci v ČR