Arménský Dům


Klub přátel Arcachu

01.04.2011 00:00

Primárním cílem klubu je vytvořit v České republice široké povědomí o Náhorním Karabachu, jeho kultuře, historii i současnosti, a to jak pořádáním kulturních a společenských akcí, tak i svou informační činností. Ve svých řadách sdružuje všechny, kdo se zajímají o Náhorní Karabach, jeho kulturu, historii i současnost. Členové klubu mají možnost účastnit se veškerých "arménských" akcí, získávat informace a podílet se na "arménském" dění v České republice. Klub podporuje rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Náhorním Karabachem zejména v oblasti cestování a podnikání. Více zde nebo na facebook

—————

Zpět