Arménský Dům


Informační činnost

01.01.2012 00:00

Provoz informačních, kulturně-vzdělávacích internetových stránek v českém jazyce, které jsou věnovány tradici, aktualitám, kultuře a historii arménského národa. Stránky též slouží jako informační zdroj o historii a současnosti Náhorního Karabachu pro česká média a veřejnost. Jedna z rubrik je celá věnována genocidě Arménů v letech 1915 až 1918, kdy bylo v tehdejší Osmanské říši Turky vyvražděno neuvěřitelných 1,5 miliónu Arménů. Chceme tak zajistit dostatečnou informovanost české veřejnosti o této tragédii. Arméni žijící na území ČR mohou na našich stránkách nalézt veškeré potřebné informace o arménském dění v ČR, migračních zákonech a změnách a taktéž využít on-line poradenství. Stránky slouží jako prezentace aktivit občanského sdružení Arménský Dům, jakož i dalších arménských organizací na území ČR.

—————

Zpět