Arménský Dům


Archiv Nairi

07.09.2011 17:10

Arménský velvyslanec v Praze předal pověřovací listiny prezidentovi ČR

Tigran Seiranian předal pověřovací listiny prezidentovi ČR Václavu Klausovi Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Arménské republiky v České republice je pan Tigran Seiranian Své funkce se ujal 7. září 2011 po předání pověřovacích listin prezidentovi České republiky, Václavu...

—————

17.08.2011 18:15

13-letou dívku se da oklamat, ale celý národ stěží

Zdroj: hetq.am   Безусловно, заслуживает одобрения то, что на письмо карабахской школьницы Аделины Авагимян в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева последовал ответ из Баку. Его написал заведующий одним из отделов аппарата президента Эльнур Асланов. Однако, к сожалению,...

—————

17.08.2011 17:38

V Náhorním Karabachu se chystá zahájení nového vzdělávacího programu - "Počítač pro každé dítě".

Jerevan - V září tohoto roku učitelé a žáci základních škol z Stepanakertu a Shushi z Náhorní Karabašské republiky (NKR) obdrží notebooky v rámci nového vzdělávacího programu s názvem "Počítač pro každé dítě". Tento osvětový a finančně náročný program je možno zrealizovat díky laskavému...

—————

14.08.2011 17:47

13-letá dívka z Náhorního Karabachu napsala otevřený dopis Prezidentovi Ázerbájdžánu

zdroj: news.am Автором письма является 13-летняя школьница из Нагорно-Карабахской Республики Аделина Авагимян. Данное послание было разослано десяткам азербайджанских средств массовой информации, но ни одно из них не посмело опубликовать его. NAIRI magazin приводит текст письма...

—————


Film, hudba, literatura

17.08.2011 21:01

KRÁTKÁ HISTORIE ARMÉNSKÉ KINEMATOGRAFIE

KRÁTKÁ HISTORIE ARMÉNSKÉ KINEMATOGRAFIE   Počátky kinematografie v Arménii se datují rokem 1923 - založením Goskina (státního kina) Arménie, a to vládními dekrety. Organizátorem arménské kinematografie byl mladý a  talentovaný Daniel Dznuni a hvězda ruské porevoluční...

—————

17.08.2011 20:11

Sergej PARADŽANOV

SERGEJ PARADŽANOV   Jedním z největších Arménů, neskutečně nadaným a unikátním svou extravagantností, je nezapomenutelný Sergej Josifovič Paradžanov. Když se mluví o arménské kinematografii, tak se jméno Paradžanov objeví mezi prvními, ne-li jako první.   Jeho smrtí přišel...

—————

17.08.2011 19:54

William Saroyan

William Saroyan  (31.08.1908 – 18.05.1981; Fresno, Kalifornie)   …"navzdory faktu, že jsem rodilý Američan a píši anglicky, považuji se za arménského spisovatele. Slova, která používám, jsou anglická, místa ohlubokou láskou přijímám čest moci patřit do rodiny arménských...

—————


Památký a příroda

17.08.2011 23:31

JEREVAN SLAVÍ 2793

JEREVAN SLAVÍ 2793. VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ STRUČNÝ POHLED DO JEHO HISTORIE   V letošním roce Jerevan oslavuje již 2793.výročí od svého založení. V průběhu celého roku jsou v Jerevanu pořádány různé kulturní akce uměleckého a historického charakteru, které občanům i...

—————


Historie

18.08.2011 17:45

Jak došlo k pokřesťanštění?

Jak došlo k pokřesťanštění ?   Historie arménské církve se datuje od začátku IV. století n l., ale křesťanství proniklo do Arménie už v II. st. n.l.. Starobylý původ arménské církve dosvědčují i jeho první zakladatelé: apoštolové Tadeáš (v jižní Arménii) a Bartoloměj (v severní...

—————

18.08.2011 15:08

Krátký přehled historických událostí od 5. st. n.l. do vpádu Seldžuků

Krátký přehled historických událostí od 5. st. n.l. do vpádu Seldžuků.   Organizování stabilní státní církve s učením pronikajícím do širokých vrstev se nachararům (šlechtě) jevilo jako ohrožení její moci. Nachararové vypudili Katolikose Sahaka do byzantského exilu a prosadili v letech...

—————

18.08.2011 14:13

O TOM, JAK PŘIŠLI ARMÉNI DO SVÉ NYNĚJŠÍ VLASTI

O TOM, JAK PŘIŠLI ARMÉNI DO SVÉ NYNĚJŠÍ VLASTI O vzpouře Hajkově Syřan Mar vypráví toto: Tento Hajk byl muž sličný a statný, kadeřavých vlasů, silných paží a příjemného zevnějšku, který svou silou vynikal nad obry. Postavil se proti všem, kdo vztáhli ruku po vládě nad obry a bohatýry. A když...

—————