Arménský Dům


Մեր մասին

“ՔԱՅԼ”

համայնքային զարգացմանն աջակցող

Հասարակական Կազմակերպություն


 

Հասցե`

0006 Հայաստանի Հանրապետություն,
ք.
Երեւան,
Սողոմոն Տարոնցու նրբանցք,
շենք 24, բն. 22

Հեռախոս-
+374 93-10-00-90, 55-94-19-80

Էլ. փոստ` GNanyan@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“ՔԱՅԼ”  
համայնքային զարգացմանն աջակցող
Հասարակական Կազմակերպություն

 

Շահույթ չհետապնդող ոչ պետական կազմակերպություն է,

որն իր գործունեությունը ծավալում է

Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում:

 

Կազմակերպության հիմնական նպատակն է.

Նաստել դեպի կայուն զարգացման գոտի Հայաստանի մուտքին` կյանքի որակի բարելավման չափանիշով:

 

Կազմակերպության խնդիրներն են.

 • Հայաստանի մարզերում քաղաքացիական հասարակության ակտիվ կառույցների ու հաստատությունների ստեղծում, զարգացում և աջակցություն,
 • Ոչ պետական հատվածի կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում, տարածաշրջաններում գործող հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության հաստատում և զարգացում:
 • Հասարակական Կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի համակարգում:
 • Հասարակական կազմակերպությունների և պետական կառույցների  և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գործարար շրջանակների, լրատվամիջոցների միջեւ համագործակցային հարաբերությունների հաստատման միջոցով սոցիալական գործընկերության հաստատում
 • Քաղաքացիական եւ իրավաբանական կրթություն`հատկապես վերադարձողների, երիտասարդների, թոշակառուների, հաշմանդամների, փախստականների, և այլ խոցելի խմբերի համար,
 • Աջակցություն Հայաստանի մարզերի սոցիալ տնտեսական զարգացմանը: 
 • Աջակցություն ներգաղթածների, հաշմանդամների, թոշակառուների, փախստականների վերադարձածների, երիտասարդների եւ այլ սոցիալական խմբերի հաջող ինտեգրմանը:

 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակները

---------------------------------

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Աջակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների պոտենցիալի ուժեղացմանը` համայնքների կայուն զարգացման նպատակով և նպաստել քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներըի ձևավորմանն  ու զարգացմանը:

---------------------------------

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Գործունակ ծրագրերի իրականացմամբ նպաստել ՀՀ և ԼՂՀ տարաշածրջանների սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացմանը, մանր ու միջին բիզնեսի զարգացման հիմքի վրա շրջանների բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, արտասահմանյան ներդրումների, տեխնոլոգիաների և կառավ- արման փորձի կիրառման համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, արտադրության, գյուղա- տնտեսության և ծառայությունների զարգացմանը, շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում  տնտեսավարման նոր ձևերի մշակմանն ու անցմանը:

---------------------------------

ՍՈՑԻԱԼ – ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 • Աջակցել համագործակցության զարգացմանը պետական սոցիալական ծառայությունների և տեղական ՀԿ-ների միջև, որոնք ներկայացնում են բկակչության սոցիալապես խոցելի խմբերի`հաշմանդամների, որբերի, ծերերի, հայրենադարձների, կանանց շահերը: Մշակել և իրականացնել լրացուցիչ ծրագրեր ու ծառայություններ` ուղղված սոցիալական ոլորտի պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև մշտական երկխոսության ձևավորմանը, սոցիալական աշխատողների արհեստավարժության կատարելագործմանն ու պատասխանատվության  բարձրացմամը:
 • Իրականացնել կրթակական–մշակութային զարգացման  ծրագրեր:
 • Խթանել առողջ ապրելակերպի զարգացնանը և երիտասարդության հասարակական ակտիվության բարձրացմանը:

---------------------------------

ՄԻԳՐԱՑԻԱ

Ապօրինի միգրացիայի կանխարգելում և հայրենադարձներին օգնության տրամադրում սոցիալ- տնտեսական կայունացման և Հայաստանի տարածքում բարեհաջող ինտեգրվելու ոլորտներում:

---------------------------------

ՍՓՅՈՒՌՔ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ

 • Նպաստել սփյուռքի և այն կազմակերպությունների ու անհատների  միավորմանը, որոնք ապրում և աշխատում են արտերկրում:
 • Աջակցել հայրենիքի հետ մշակութային, գիտական, կրթական կապերի ամրապնդմանը:
 • Համագործակցել Հայ ազգի պատմությունն ու մշակույթը համաշխարհային մասշտաբով հանրությանն ի ցույց դնելու ջանքերին:
 • Հայթայթել ռեսուրսներ` ՀՀ ու ԼՂՀ տարածքում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի  և նախագծերի իրականացման նպատակով:
 • Աջակցել ԼՂՀ սոցիալ տնտեսական զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:
 • Աջակցել միջազգային լրատվամիջոցների համար օբյեկտիվ ինֆորմացիոն ռեսուրսների ստեղծման աշխատանքներին

STEP NGO

is a nonprofit organization that works on the territory of the Republic of Armenia and Nagorno-Karabakh Republic.

 

The organization's work is aimed at developing civil society in Armenia, enhancing its role in the society for sustainable socio-economic and cultural development of regions, sustaining improvement in the quality of life.

 

The main aim of the organization – is Armenia's entering into the phase of sustainable development in the parameter of improving the quality of life.

 

Objectives of the organization:

 • Creation, development and support of active structures and institutions of civil society in the Armenian regions;
 • Improvement of the efficiency of non-profit sector organizations (NGOs), cooperation between non-profit organizations in the region, coordination of joint NGO programs;
 • Development of social cooperation through the establishment of partnerships between NGOs and state institutions, local authorities, business representatives, media;
 • Development of voluntary movement;
 • Civic and legal education, primarily of young people, females, immigrants, seniors and disabled;
 • Support in the socio-economic development of regions of Armenia;
 • Support in the successful integration of young people, females, immigrants, seniors and persons with fewer opportunities.

 

The main activities of the organization

 

CAPACITY BUILDING FOR LOCAL SELF-GOVERNTMENT AND CIVIL SOCIETY

Objective: to promote the development of local governmental system, the consolidation and development of civil society for sustainable development of regions.

 

ECONOMIC DEVELOPMENT

Objective: socio-economic development of regions of Armenia and Nagorno-Karabakh, raising living standards through the development of small and medium businesses, ensuring a favorable environment for attracting foreign capital, technology and managerial expertise, production development, agriculture, services, development of new forms of management in the transition to a market economy.

 

SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT

Objective: to promote the cooperation between state social service agencies and local NGOs representing the interests of socially vulnerable groups, the disabled, orphans, seniors, immigrants, and women by improving the competence of social workers in public and community organizations; additional services and programs, as well as building sites for permanent dialogue.  Development of cultural and educational programs.

 

MIGRATION

Prevention of illegal migration and assistance to returnees in the stabilization of their socio-economic situation and successful integration on the territory of Armenia

Diaspora and Nagorno-Karabakh

 

Diaspora

Objective: Unifying of the Diaspora and organizations living and working abroad. Designed to represent and protect interests; promote cultural, scientific and educational ties of motherland; to promote the world's history and culture of the Armenian people and to attract financial resources for the socio-economic and development projects in Armenia and Nagorno-Karabakh.

 

Nagorno-Karabakh

Objective: To promote socio-economic development, establishment of civil society and support the creation of information resource for the international mass media.