Arménský Dům


Historie

Občanského sdružení Arménský Dům

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počátek činnosti naší organizace byl nastartován dříve než v roce 1995, kdy jsme se začali intenzivně věnovat pomoci krajanům, kteří se ocitli v ČR. Příchod 90. let pro Arménii znamenal nárůst migrace, který byl zaviněný sociálně-ekonomickou krizí v souvislosti s rozpadem SSSR, ničivým zemětře- sením v r. 1988 a v neposlední řadě válečným konfliktem s Ázerbajdžánem o Náhorní Karabach. Svou vlast tehdy opustilo kolem 1 000 000 Arménů, z nichž valná část nalezla svůj nový domov v Evropě a nemalé procento z nich také v České republice.

  

1995-2001 - podstatná většina našich aktivit byla soustředěna na poskytování právního, sociálně-právního poradenství, osobní asistenci krajanům při hledání zaměstnání a bydlení, na humanitární pomoc krajanům v uprchlických táborech a organizování volnočasových aktivit pro děti a seniory.

2001 – začal v samizdatu vycházet „Arménský List“ - vyšla dvě čísla ve formátu A3 v nákladu 1000 ks. Redaktor: E. Sarkisjan.

11/2001 - byla založena redakce Arménského kulturně-společenského magazínu Nairi. Šéfredaktory: 2001-2002 Katerina Perichanyan, 2003 Eduard Sarkisjan, 2004-2008 Marine Sarkisjan.

28/02/2002 - členové občanské iniciativy podali žádost o registraci organizace jako Občanské sdružení Arménský Dům. Předseda: Eduard Sarkisjan

24/04/2002 - v kostele sv. Ludmily v Praze byla zorganizována mše zasvěcená památce obětí genocidy Arménů v osmanském  Turecku. V doprovodném programu vystoupil H. Utidyan, který zahrál Mozartovo Requiem a v podání pěveckého sboru Musica Poetica zazněly arménské liturgické zpěvy.

2003-2008 - Arménský Dům spolupracoval s IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) na pilotním projektu „Integrace cizinců a podpora organizací a sdružení komunit cizinců na území České republiky“, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ve spolupráci s Asociací uprchlíků v České republice byla od r. 2005 zorganizována řada aktivit věnovaných integraci uprchlíků v  ČR, jako jsou například: Multikulturní setkání „KIDS 4 KIDS“, oslavy Světového dne uprchlíků, pravidelné sbírky oblečení a hraček žadatelům o azyl žijících v pobytových střediscích SUZ Bělá pod Bezdězem - Jezová a Stráž pod Ralskem.

Zástupci našeho sdružení patřili do týmu mezinárodní skupiny pozorovatelů při parlamentních volbách v Náhorním Karabachu v srpnu r. 2005

2004 - byla financována oprava vodovodu v mateřské školce v obci Alapars a v mateřské školce č. I města Čarencavan byla provedena oprava sociálního zařízení.

2005 – byl námi finančně podpořen nákup léků a oblečení pro 50 nejchudších rodin z obce Megradzor a ve městě Čarencavan jsme pro 53 postižených dětí zorganizovali benefiční koncert. Každé z těchto dětí obdrželo finanční příspěvek, jehož podstatnou část věnovala naše organizace a zbytek byl poskytnut z dobrovolné sbírky občanů města Čarencavan.

2006-2007 - během letních prázdnin byly pro děti ze sociálně slabších rodin města Čarencavan organizovány vzdělávací denní tábory které trvaly celé 2 měsíce a zúčastnilo se jich 200 dětí. V táboře měly děti zajištěno 3x denně stravování a vedle vzdělávání měly děti možnost se v kroužcích věnovat malování nebo jiné výtvarné činnosti pod vedením profesionálních umělců.

2009-2010 - Arménský Dům podporoval denní centrum pro zdravotně handicapované občany v JerevanuPrkutyuna to tak, že financoval nákup chleba a dalších surovin pro přípravu jídel včetně speciálních diet. Arménský dům během svého působení v Arménii zachránil život a vrátil úsměv 6-ti dětem s komplikovanými zdravotními problémy tak, že finančně podpořil jejich nezbytnou a nákladnou léčbu, bez které by tyto děti byly odkázány na smrt. Mateřské školce č. III města Čarencavan Arménský Dům věnoval 20 postelí a 60 pyžámek.

Během let 2002-2010 Arménský Dům pomohl 62 arménským rodinám v ČR v poskytování právního a sociálního poradenství a též v materiální pomoci. Za celou svou historii Arménský Dům vynaloženými aktivitami cíleně pomohl více než 1700 lidem v České republice a Arménii.

 

Připojte se i Vy.
Pomozte nám s realizací našich projektů!

 


Připojte se i Vy.
Pomozte nám s realizací našich projektů!